Duyuru

Ömer Dilekçi tarafından Dice Yazma Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ye karşı İstanbul 9 Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/756E Sayılı dosya ile 16.07.2018 tarihli genel kurulun ve genel kurulda alınan kararların iptali ve/veya butlanına ve bu kararın tescili ile genel kurul kararının ilanının tedbiren durdurulmasına , 31.07.2018 tarihli 9632 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayınlanan 17.07.2018 tarihli yönetim kurulu kararının iptaline ve /veya butlanına ve yürütülmesinin tedbiren durdurulmasına davası açılmıştır.